MEGHÍVÓ

Értesítjük a Tisztelt sporttársakat, hogy a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza, Jelvény út 11.) az Alapszabály IV./1. pontjában foglaltak alapján összehívja rendes évi Közgyűlését az alábbi időpontra

2024. március 21-én csütörtökön 17.00 óra

A tagértekezlet helye: Nyíregyháza Fazekas J. tér 8. szám (Móra Ferenc Általános Iskola)

Napirendje:
1.) A vezetőség beszámolója a 2023. évi munkájáról (előadó: Moravszki Tamás)
2.) Az egyesület 2023. évi zárszámadása (előadó: Szilágyi Zsolt)
3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója (előadó: Kapczár Tibor)
4.) A Fegyelmi Bizottság beszámolója (előadó: Marjay Károly)
5.) Az egyesület új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
6.) A 2024. évi költségvetés előterjesztése (előadó: Moravszki Tamás)
7.) Egyebek

Amennyiben a meghirdetett időben a tagértekezlet határozatképtelen, a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület vezetősége az Alapszabály IV./1. pontjában foglaltak alapján változatlan napirenddel és helyre a Közgyűlést ismételten összehívja. Az új időpont:

2024. március 21-én csütörtökön 17.20 óra

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az ismételten összehívott, változatlan napirendet tárgyaló tagértekezlet a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Nyíregyháza, 2024. március 1.

Tisztelettel:
Moravszki Tamás
elnök